Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Minister Andrzej Adamczyk uczcił pamięć ofiar wypadków drogowych


Dodano: 21.11.2016

20 listopada 2016 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk wziął udział w obchodach Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zabawie. To pierwsza, od momentu powstania pomnika ku czci ofiar wypadków komunikacyjnych, wizyta ministra nadzorującego prace Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w tym miejscu.

Centralnym punktem obchodów było podpisanie „Deklaracji dotyczącej współpracy w zakresie pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz wspierania działań edukacji społecznej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce”.

– Nasza obecność w sanktuarium w Zabawie, modlitwa, zasadzenie drzewa pamięci czy podpisanie Deklaracji, choć są elementami symbolicznymi, podkreślają wolę i ogromną chęć działań oraz współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, rownież na rzecz ofiar wypadków drogowych i ich rodzin – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Sygnatariusze Deklaracji, uznając rolę edukacji społecznej w procesie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zadeklarowali:

  • chęć kontynuacji i zacieśniania współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi a organizacjami pozarządowymi na rzecz poprawy losów ofiar wypadków drogowych w Polsce, w tym wspierania działalności terapeutycznej rodzin;
  • zaangażowanie w organizację ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych;
  • wspieranie profesjonalnej dobroczynnej działalności edukacyjnej w Polsce na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Oprócz ministra infrastruktury i budownictwa Deklarację podpisali: sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik, przedstawiciele Policji, Instytutu Transportu Samochodowego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie oraz organizacje pozarządowe: Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych „Przejście” i Centrum Inicjatyw na rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Minister Andrzej Adamczyk wziął również udział we Mszy Świętej w intencji ofiar wypadków drogowych i ich rodzin. Spotkał się też z uczestnikami uroczystości, w tym rodzinami ofiar. Posadził także drzewo pamięci.

W związku ze Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych Sekretariat KRBRD upublicznił na swojej stronie internetowej bazę danych o podmiotach świadczących nieodpłatnie pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i ich rodzinom.

W przyjętym w 2013 roku Narodowym Programie BRD za jeden z priorytetów uznano usprawnienie systemu pomocy ofiarom wypadków drogowych. Ważnym kierunkiem działań było utworzenie bazy danych o podmiotach zajmujących się pomocą ofiarom wypadków. Powstała baza podmiotów i instytucji pozarządowych, które w zakresie swojej statutowej działalności nieodpłatnie świadczą pomoc ofiarom wypadków drogowych.
Zakres działalności podmiotów ujętych w bazie jest bardzo szeroki i dopasowany do grupy docelowej. Są tam instytucje niosące pomoc psychologiczną osobom, które muszą poradzić sobie z traumatycznymi przeżyciami np. związanymi z utratą bliskich bądź uczestniczeniem w wypadku, w którym ktoś zginął. To też podmioty świadczące pomoc medyczną, bo niejednokrotnie dojście do pełnej sprawności osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym nie kończy się na udzieleniu bezpośredniej pomocy po wypadku. Często konieczna jest długotrwała rehabilitacja. Będzie można także skorzystać z porad prawnych, związanych m.in. z pomocą w uzyskaniu odszkodowania.

Krótki czas poświęcony na poszukiwanie pomocy po wypadku jest równie cenny jak samo udzielenie pomocy ratowniczej. Wiedza, gdzie tej kompleksowej pomocy można szukać i kto może pomóc, zebrana w jednym miejscu, na pewno będzie dużym ułatwieniem. Adresy organizacji niosących pomoc powypadkową zostały posortowane według województw, w łatwy sposób można więc dotrzeć do podmiotów działających najbliżej miejsca zamieszkania.

Pliki do pobrania


Baza danych o podmiotach zajmujących się pomocą ofiarom wypadków drogowych i ich rodzinom11.12.20200.0 MB / docxPobierz