Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Koszt wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce w 2015 r. to 48,2 mld złotych


Dodano: 09.12.2016

Według najnowszych danych, przygotowanych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, koszt wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce w 2015 r. to 48,2 mld złotych. Koszt wypadków drogowych wyniósł 33,6 mld zł, a kolizji drogowych 14,6 mld zł. Łącznie to prawie 3 proc. PKB.

Podstawowym źródłem danych do wyceny kosztów zdarzeń drogowych w Polsce są:

  • dane statystyczne dotyczące liczby wypadków, ich ciężkości i struktury z uwagi na płeć, wiek
    i lokalizację wypadku (pochodzące z raportów Komendy Głównej Policji);
  • dane statystyczne dotyczące liczby kolizji oraz rodzaju pojazdu uczestniczącego
    w zdarzeniu (pochodzące z raportów Komendy Głównej Policji);
  • dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, będącego źródłem większości informacji w zakresie danych społeczno-ekonomicznych, niezbędnych do wyceny kosztów jednostkowych zdarzeń drogowych (np. koszty pogrzebu, struktura parku samochodowego itp.).

Koszt jednej ofiary śmiertelnej oszacowany został na 2,05 mln zł, ofiary ciężko rannej na 2,3 mln zł, natomiast ofiary lekko rannej na 26,7 tys. zł. Społeczne koszty ponoszone z powodu ofiar ciężko rannych w wypadkach drogowych są większym obciążeniem dla państwa niż w przypadku ofiar śmiertelnych, ponieważ ofiary ciężko ranne obciążają budżet państwa dodatkowymi wydatkami w postaci długoletniej opieki medycznej, socjalnej, terapeutycznej, itp.

Ponadto oszacowano koszt wypadku drogowego na kwotę 1,02 mln zł oraz kolizji drogowej na 40,5 tys. zł. Zestawienie szczegółowych danych o kosztach wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec 2015 r.  zawiera również ich podział na poszczególne województwa oraz wyszczególnia koszty zdarzeń drogowych, do których doszło na odcinkach drogowej sieci transeuropejskiej (TEN-T). W opracowaniu wskazano także straty gospodarcze z tytułu zaistniałych w Polsce w 2015 r. wypadków drogowych – wynoszą one blisko 29,4 mld zł. Są to pośrednie koszty wypadków drogowych, które opierają się na kosztach utraconej produkcji w wyniku przedwczesnej śmierci albo niezdolności do pracy osób rannych w wypadku.

Pliki do pobrania


Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych 2015 (1)11.12.20203.5 MB / pdfPobierz