Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Konkurs Małych Grantów edycja 2014 – Stowarzyszenie PdB


Dodano: 06.11.2014

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego ogłasza Konkurs Małych Grantów na projekty związane z podniesieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem konkursu jest wspieranie małych projektów prowadzonych przez organizacje non-profit zajmujące się tą tematyką. W tegorocznej edycji wpierane będą projekty skierowane do niechronionych użytkowników dróg. Regulamin konkursu oraz wzory dokumentów do złożenia można znaleźć na stronie Partnerstwa (tutaj).

To już trzecia edycja Konkursu ogłaszanego przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Dotychczas Partnerstwo wsparło 16 projektów na łączną kwotę ponad 40 tysięcy złotych.

Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Pan Jacek Wojciechowicz, ekonomista, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przez wiele lat pracując w Banku Światowym realizował podobny projekt finansowany ze środków tego banku.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest patronem honorowym Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego jest organizacją skupiającą w swoich szeregach przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, prywatnego i pozarządowego. Wychodząc naprzeciw potrzebie promowania lokalnych inicjatyw podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego, Partnerstwo przeznacza część swojego budżetu na wsparcie działań organizacji non-profit. Więcej informacji na temat Partnerstwa można znaleźć na stronie Stowarzyszenia pod adresem http://www.pbd.org.pl