Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Konferencja na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Sztokholmie


Dodano: 19.02.2020

Efekty działań w ramach globalnego planu ONZ na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) 2011-2020, wytyczenie kierunków strategicznych oraz określenie najbardziej skutecznych sposobów ratowania życia ludzkiego na drogach, były tematami Światowej Konferencji na temat Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Była to trzecia edycja tego międzynarodowego wydarzenia organizowanego pod egidą ONZ. W tym roku odbyła się w Sztokholmie w dniach 19-20 lutego 2020 roku.

Delegacji polskiej przewodniczył wiceminister infrastruktury, Rafał Weber. Towarzyszył mu Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Organizacja Narodów Zjednoczonych podkreśla wagę problemu BRD, w związku z faktem, że wypadki drogowe stanowią jedną z głównych przyczyn śmierci ludzi na świecie w każdej grupie wiekowej. Są też główną przyczyną śmierci dzieci i młodych ludzi w wieku od 5 do 29 lat.

 Mamy świadomość, jak poważnym globalnym problemem społecznym jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. Chcemy, aby użytkownicy polskich dróg mieli poczucie, że z jednej strony mają określone obowiązki dotyczące zachowań na drodze, a z drugiej, że państwo dba o ich bezpieczeństwo tworząc odpowiednie przepisy i prowadząc dobrze zaadresowane prace inwestycyjne – powiedział wiceminister Rafał Weber.

Na marginesie konferencji wiceminister Weber spotkał się z Corą van Nieuwenhuizen – ministrem infrastruktury i gospodarki wodnej Królestwa Niderlandów. Rozmawiano o warunkach wykonywania drogowych przewozów osób i towarów pomiędzy UE a Wielką Brytanią po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE.

O sprawach BRD wiceminister Weber rozmawiał również z Matthew Baldwinem, wiceszefem Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności Komisji Europejskiej, który pełni również funkcję Europejskiego Koordynatora ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Minister przedstawił przyjęte w Polsce rozwiązania prawne, których celem jest zapewnienie w ramach tzw. korytarza życia krótszego czasu przejazdu służb ratowniczych podejmujących działania ratunkowe w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego oraz wprowadzenie tzw. jazdy na suwak, która ma zapewnić bardziej płynny i bezpieczny ruch na drogach, zmniejszając tym samym zatory drogowe oraz najnowsze propozycje prawne dotyczące poprawy BRD.

Wiceminister Weber spotkał się również z ministrem infrastruktury Szwecji Thomasem Enerothem, wiceministrem zrównoważonego rozwoju Gruzji Akakim Saghirashvilim oraz parlamentarną podsekretarz stanu w Departamencie Transportu Wielkiej Brytanii, baronessą Charlotte Vere.

Podczas konferencji przyjęto Deklarację Sztokholmską w sprawie działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego do 2030 r.

Treść Deklaracji:

https://www.roadsafetysweden.com/contentassets/b37f0951c837443eb9661668d5be439e/stockholm-declaration-english.pdf