Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Komisja Europejska: polskie drogi bezpieczniejsze


Dodano: 25.03.2015

O trzy pozycje awansowała Polska w rankingu bezpieczeństwa na drogach państw europejskich opracowanym przez Komisję Europejską. W zeszlym roku na polskich drogach zginęło o 155 osób mniej niż w 2013 roku. Przedstawione przez Komisję Europejską dane wskazują, że polskie drogi są bardziej bezpieczne niż litewskie, łotewskie, bułgarskie i rumuńskie.

Polska osiągnęła wyższy niż średnioeuropejski spadek ofiar wypadków na drogach – niemal 3-procentowy. W całej UE liczba ofiar wypadków drogowych od 2013 do 2014 r. spadła jedynie o 1 proc., przy czym liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych znacznie różni się w poszczególnych państwach członkowskich. Dane KE pokazują, że w 2014 roku we wszystkich 28 państwach członkowskich UE zginęło w wypadkach na drogach 25 tys. 700 osób. Niektóre z krajów odnotowały spadek liczby ofiar śmiertelnych, podczas gdy w innych zanotowano ich wzrost. Niewielka poprawa w stosunku do poprzedniego roku oznacza, że konieczne są dalsze intensywne działania aby osiągnąć przyjęty przez kraje UE strategiczny cel: zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w roku 2020. Jego osiągnięcie oznacza dla Polski nie więcej niż 2000 zabitych w roku 2020. Ogłoszony dwa lata temu Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013 – 2020 przyjmuje cel europejski, dodatkowo wskazując drugi: nie więcej niż 6900 ofiar ciężko rannych.

„Utrzymanie pozytywnych zmian i zapewnienie trwałej poprawy bezpieczeństwa w Polsce będzie możliwe tylko dzięki zwiększeniu wspólnych wysiłków wszystkich instytucji i organizacji zaangażowanych w działania na rzecz BRD w naszym kraju. Szansy na realizację europejskiego celu w Polsce należy upatrywać w pełnym wdrożeniu Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013 – 2020. Realizacja wskazanych w nim kierunków może przyczynić się do trwałej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce” – mówi Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

„To jest smutne i trudne do zaakceptowania, że codziennie na naszych drogach ginie około 70 osób” – skomentowała najnowsze dane o stanie BRD , unijna komisarz ds. transportu Violeta Bulc, dodając: „musimy pogłębić współpracę w nadchodzących latach pracując razem, aby upewnić się, że więcej ludzi przychodzi do domu bezpiecznie na końcu podróży. Jest to jeden z moich priorytetów i powinno być jednym z priorytetów wszystkich rządów wszystkich państw członkowskich „.

Dane KE pokazują, że łączna liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE od roku 2010 zmniejszyła się o 18,2%. Gdzie jest najbezpieczniej? Na drogach w Wielkiej Brytanii, w Szwecji, w Holandii i na Malcie. W tych krajach ginie mniej niż 30 osób na milion mieszkańców.

Pliki do pobrania


Road-safety-in-the-European-Union12.12.20201.2 MB / pdfPobierz