Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kolejny przystanek „60+ bezpieczni w ruchu drogowym”


Dodano: 11.09.2017

W minioną sobotę, 9 września 2017 roku, Miasteczko Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a w jego ramach m.in. symulator dachowania czy warsztat rowerowy, zostało rozstawione na Placu Władysława Biegańskiego w Częstochowie.

To tutaj padł rekord zainteresowania symulatorem dachowania – w symulacji zdecydowało się wziąć udział aż 231 osób.

Dużą popularnością cieszył się również warsztat rowerowy, w którym każdy rowerzysta mógł skorzystać z bezpłatnego przeglądu technicznego swojego jednośladu. Efektem czego 115 rowerów zostało poddanych przeglądowi, a w 76 uzupełniono brakujące oświetlenie.

Ponad 60 osób skorzystało z symulatora zderzeń, sporym zainteresowaniem cieszył się również symulator refleksu.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Najczęściej kierowane do nich pytania dotyczyły obowiązkowego wyposażenia roweru, możliwości przejeżdżania rowerem przez przejście dla pieszych (jest to zabronione, rower należy przeprowadzić) czy konieczności noszenia odblasków (jest to obowiązkowe po zmroku, poza terenem zabudowanym).

Pełne ręce roboty miała też obsługa stanowiska informacyjno – edukacyjnego, na którym rozdystrybuowano ponad 1200 ściąg i 450 wlep bezpieczeństwa, dzięki którym seniorzy mogą przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto uczestnicy mogli wyposażyć się w elementy odblaskowe.

Obecni w Miasteczku Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach panowie Leszek Kala i Wojciech Podsiadło – egzaminatorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach dzielili się swoim doświadczeniem, wiedzą i odblaskami.

Pojawiły się liczne głosy postulujące przeprowadzanie podobnych działań częściej, regularnie i na terenie całego kraju.

Z danych Policji za 2016 r. wynika, że rowerzyści powyżej 60 roku życia byli sprawcami
479 wypadków, zginęło w nich 67 osób, a 427 zostało rannych. Również z tych samych danych Policji za 2016 r. wynika, że kierowcy samochodów osobowych powyżej 60 roku życia, byli sprawcami 3419 wypadków, zginęło w nich 255 osób, a 4129 zostało rannych.

Głównym celem akcji jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia, budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz podnoszenie świadomości seniorów kierowców, rowerzystów i pieszych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Organizatorem akcji jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa , partnerem akcji jest Policja.

Kolejne spotkanie w ramach akacji „60+ bezpieczni w ruchu drogowym” odbędzie się w niedzielę 17 września w Łodzi, na alei Leona Schillera, u wylotu ul. Piotrkowskiej.