Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kierujesz życiem


Dodano: 31.08.2017

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozpoczyna nową kampanię społeczną pt. „Kierujesz życiem”.

Kampania ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa oraz przypomnienie o obowiązku przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie limitów prędkości jazdy oraz dostosowania tej prędkości do warunków ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem osób w grupie wiekowej 18-24 lata.

Z danych za ubiegły rok wynika, że główną przyczyną wszystkich wypadków zaistniałych na polskich drogach z udziałem kierujących jest niedostosowanie prędkości jazdy do warunków ruchu. W 2016 r. w 33 664 wypadkach drogowych śmierć poniosło 3 026 osób, a 40 766 zostało rannych.

Grupa docelowa kampanii , tzw. „młodzi kierowcy” w wieku 18-24 lata, charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków. W 2016 r. byli oni sprawcami 20% wypadków powstałych z winy kierujących, w których zginęły 542 osoby, a 7 790 zostało rannych. Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami i jednocześnie duża skłonność do brawury i ryzyka.

Zapraszamy do obejrzenia filmu oraz jego rozpowszechniania w celu dotarcia do jak największej liczby odbiorców, i pamiętajmy – kierując pojazdem kierujemy nie tylko swoim życiem, ale też życiem innych.