Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kalkulator bezpieczeństwa


Dodano: 01.10.2015

Od dnia wejścia w życie nowych przepisów 18 maja br. zmniejszył się udział kierujących przekraczających dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym o więcej niż 20 km/h – wynika z kolejnego ogólnokrajowego badania prędkości pojazdów w 2015 r., przeprowadzonego na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Czy podejmując decyzję o przekroczeniu dozwolonej prędkości realnie kalkulujemy czynniki wpływające na bezpieczeństwo? W raporcie wskazano, że na dobór prędkości przez kierowców wpływają rozmaite czynniki: warunki ruchu, jakość i ukształtowanie infrastruktury, warunki atmosferyczne, prowadzone działania restrykcyjne czy edukacyjne. Na prędkość poruszania się wpływają natomiast m.in. różnice parametrów technicznych pojazdów oraz ich rozmiar.
Co więcej, biorąc pod uwagę całkowity czas reakcji swój i pojazdu oraz odległość do możliwej przeszkody, jazda z prędkością większą niż dozwolona na danym odcinku drogi jest z naszej strony ewidentnym przyzwoleniem na kolizję lub wypadek.

Przekraczanie prędkości

Z raportu wynika, że zasadniczo najwięcej pojazdów przekracza prędkość w obszarze zabudowanym i to niezależnie od kategorii drogi. Dodatkowo wysoki procent pojazdów przekracza prędkość o ponad 10km/h. Na drogach wojewódzkich przechodzących przez wsie i małe miejscowości prędkość o ponad 10 km/h przekracza aż 61 proc. kierowców, na drogach dwujezdniowych w granicach miast będących stolicami województw ok. 80 proc. , na drogach jednojezdniowych w stolicach województw 69 proc. Najwięcej kierowców przekracza prędkość o ponad 10 km/h na drogach przebiegających przez małe miasta i wsie – odpowiednio: dla dróg krajowych 80 proc, wojewódzkich 84 proc., zaś powiatowych 83 proc. kierujących.
Na drogach poza obszarem zabudowanym, prędkość przekracza od 25 proc. kierowców na drogach powiatowych do 58 proc. – na autostradach. Im wyższa kategoria drogi – tym więcej przekroczeń prędkości obserwujemy. Na drogach powiatowych prędkość o ponad 10 km/h przekracza 12 proc. kierowców, na autostradach – już 25 proc.
Porównując wyniki z poprzednią sesją zaobserwowano wzrost przekroczeń prędkości dla wszystkich kategorii dróg dla obszaru zabudowanego i poza nim, z wyjątkiem dróg wojewódzkich znajdujących się poza obszarem zabudowanym.

Średnia prędkość pojazdów

W raporcie przedstawiono również m.in. średnie prędkości przejazdu, jakie osiągają polscy kierowcy, określone na podstawie pomiarów w sesji I 2015r. w okresie od marca do czerwca br. Wynika z nich, że średnia prędkość pojazdów jest większa niż w 2014 r. w porównaniu do sesji jesiennej.
Średnia prędkość pojazdów na autostradach wzrosła o 7 km/h – do 120km/h. Podobne wzrosty odnotowano na drogach ekspresowych, krajowych i powiatowych. Wyjątek stanowią drogi wojewódzkie znajdujące się poza obszarem zabudowanym, gdzie średnia prędkość pojazdów spadła z 82 km/h na 80km/h.
Oddzielnie zbadano średnie prędkości dla dróg znajdujących się na obszarze zabudowanym, porównywany był I kwartał 2015 roku do IV kw. roku 2014.

  • Na drogach dwujezdniowych w granicach miast wojewódzkich w dzień średnia wzrosła o 4km/h – do 55km/h.
  • Na drogach krajowych przechodzących przez wsie i małe miasteczka średnia prędkość w dzień wzrosła z 56km/h na 60km/h, zaś nocą z 66km/h do 69km/h.
  • Na drogach wojewódzkich przechodzących przez wsie i małe miasta, wzrost wyniósł o 8km/h w dzień oraz o 9km/h w nocy
  • Na drogach powiatowych średni wzrost prędkości wyniósł 5 km/h w dzień – do 60km/h i 11 km/h w nocy – do 66km/h.

Charakterystyczne, że zwiększamy średnią prędkość nocą, co wynika z większej swobody ruchu w porze nocnej. Zauważono również, że średnia prędkość dla pojazdów z reguły przekracza limit na obszarze zabudowanym. Nie przekracza natomiast dopuszczalnej wartości poza obszarem zabudowanym.

Istotna odległość

Ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo ruchu drogowego jest odległość między pojazdami. W raporcie określono odsetek pojazdów poruszających się z niebezpieczną odległością w podziale na kategorie dróg. Na autostradach bezpiecznej odległości nie utrzymuje 17 proc. kierujących pojazdami, na drogach ekspresowych – 15 proc., na krajowych poza obszarem zabudowanym 21 proc., na drogach wojewódzkich poza obszarem zabudowanym 16 proc., a na drogach powiatowych – 12 proc. kierowców.
W obszarze zabudowanym, dla jezdni o wyższych kategoriach, odsetek ten jest wyraźnie większy. Dla dróg dwujezdniowych w granicach stolic województw wynosi on 26 proc., jednojezdniowych – 16 proc.
Co wynika z równania: dane o średniej prędkości pojazdów „plus” nowe przepisów dzięki którym kierowcy, którzy przekroczoną dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym tracą prawo jazdy na 3 miesiące? „Kalkulator bezpieczeństwa” wskazuje na prosty rachunek: w okresie od dnia wejścia w życie nowych przepisów (18 maja 2015 r.) do 17 września br. nastąpił wyraźny spadek liczby wypadków. W tym samym okresie w roku ubiegłym wypadków było o 1546 więcej. Liczba osób, które zginęły w wypadkach spadła o 232, a rannych o 1957.