Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Jak zmieniło się bezpieczeństwo na polskich drogach w ubiegłym roku?


Dodano: 06.11.2014

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego publikuje najnowszy raport dot. stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i działań zrealizowanych w tym zakresie w 2013 r.

Z raportu wynika, że w 2013 roku (w stosunku do roku 2012) zagrożenie na polskich drogach znacząco spadło, i choć dynamika poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym kraju nie jest wystarczająca na tyle, by dogonić czołówkę krajów europejskich, to wskaźniki bezpieczeństwa na drogach w Polsce osiągnęły wartości najniższe od wielu lat.

Liczba zabitych spadła poniżej 3,4 tys., a liczba ciężko rannych poniżej 12 tys. Najczęściej na polskich drogach dochodziło do zderzeń bocznych i najechania na pieszego. W tym drugim rodzaju wypadku zginęło też najwięcej osób – 1 130. Najcięższe okazały się z kolei wypadki, w których kierujący najechał na drzewo lub doszło do zderzenia czołowego. Na 100 tego typu zdarzeń ginęło odpowiednio 23 i 15 osób.

Najczęstszym nieprawidłowym zachowaniem uczestników ruchu drogowego w 2013 r. była nadmierna prędkość – w ponad 8 tys. wypadkach, w których kierujący przekroczył bądź niedostosował prędkości do warunków panujących na drodze zginęło blisko tysiąc osób.

Największy spadek liczby zabitych w 2013 r. miał miejsce w województwach: śląskim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim. Niestety w 6 województwach, w szczególności w zachodniopomorskim i opolskim liczba zabitych w porównaniu do roku 2012 wzrosła. Szczegółowe dane dot. sytuacji w każdym regionie wraz z wnioskami przedstawiono na sporządzonej odrębnie dla każdego województwa karcie.

Rok 2013 był pierwszym, w którym obowiązywać zaczęła nowa ogólnopolska strategia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego – Narodowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020 (NPBRD).

Konkretne działania do NPBRD są przedstawiane w programach realizacyjnych zawierających zestawy działań realizujących priorytety i kierunki strategii, a także określających czas wykonania poszczególnych zadań i liderów odpowiedzialnych za ich wdrożenie. W raporcie przedstawiono zestawienie wszystkich 56 działań, które zawierał Program Realizacyjny na rok 2013 wraz z informacją o ich wykonaniu. 47 z nich zrealizowano w pełni bądź częściowo. Do zadań, których nie udało się zrealizować przedstawiono wyjaśnienia podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację.

Najnowszy Program Realizacyjny na lata 2014-2015 został przyjęty przez KRBRD w dniu 27 marca 2014 r., a jego pełna treść jest dostępna pod adresem http://www.krbrd.gov.pl/index.php/program-brd/program-realizacyjny-2014-2015.

Przedłożenie Radzie Ministrów sprawozdania dot. stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i działań realizowanych w tym zakresie w roku poprzednim jest obowiązkiem ustawowym Przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Forma raportu została opracowana w sposób umożliwiający wygodny dla czytelnika przegląd wszystkich najważniejszych charakterystyk zdarzeń drogowych, pozwalający jednocześnie na łatwą ocenę sytuacji w Polsce i w każdym z województw z osobna.