Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Czy kierowcy w Polsce jeżdżą zgodnie z ograniczeniami prędkości?


Dodano: 06.11.2014

64% kierowców w Polsce jeździ powyżej dopuszczalnego limitu. 4 na 5 kierujących przekracza prędkość na drogach krajowych przebiegających przez teren zabudowany i na dwujezdniowych ulicach miast. Niemal co czwarty kierowca na drogach krajowych, nawet przejeżdżając przez miejscowości, przekracza prędkość o więcej niż 20 km/h. To wyniki najnowszych badań prędkości pojazdów przeprowadzonych na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przez ekspertów z Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej oraz Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej.

Na drogach zamiejskich o ograniczeniu prędkości do 90km/h przekraczanie prędkości rośnie wraz z klasą drogi. Podczas gdy na drogach powiatowych ograniczenie 90km/h przekracza 39 % kierujących, to na drogach krajowych (niebędących autostradami czy drogami ekspresowymi) zachowuje się tak już 3 na 4 kierujących, a co 4-ty porusza się z prędkością powyżej 110 km/h przekraczając limit o ponad 20 km/h.

W terenie zabudowanym o ograniczeniu 50 km/h w dzień i 60 km/h w nocy, zmierzono prędkość w dwóch newralgicznych rodzajach lokalizacji, które w poprzednich tego typu badaniach (prowadzonych do roku 2008) zdiagnozowane zostały jako jedne z najbardziej problemowych, tj. na drogach krajowych przebiegających przez miejscowości oraz na dwujezdniowych ulicach miast. Wyniki badań ponownie wskazują na zdecydowany problem z prędkością w tych miejscach.

Na drogach krajowych przebiegających przez miejscowości prędkość przekracza aż 83% kierowców. Ok. 26% porusza się tu z prędkością większą niż 20 km/h powyżej dopuszczalnego limitu. Na dwujezdniowych ulicach miast prędkość przekracza niewielu mniej kierujących – 80%, a 16 % łamie przepisy o więcej niż 20 km/h.

Jak obliczył zespół pod kierownictwem prof. Stanisława Gacy z Politechniki Krakowskiej w tych miejscach pomiarowych, w których możliwe było porównanie do roku 2008 sytuacja nie tylko nie uległa poprawie, ale liczba pojazdów przekraczających prędkość dodatkowo wzrosła. Na zamiejskich drogach krajowych o 6%, a na dwujezdniowych ulicach miast o 7%.

W Polsce konieczne jest wzmocnienie działań w obszarze edukacji i nadzoru nad ruchem drogowym, co dałoby mocny impuls do kształtowania bezpiecznej jazdy wśród kierowców, a wyniki badań pilotażowych potwierdzają potrzebę szerszego wdrażania różnorodnych środków zarządzania prędkością – komentuje kierownik projektu, dr hab. inż. Kazimierz Jamroz z Politechniki Gdańskiej.

Jak wynika ze wstępnych danych policji, tylko w 2013 roku wydarzyło się blisko 8 300 wypadków (23% ogółu) z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu. Zginęło w nich ponad 960 osób(29% ogółu) a ponad 11 300 zostało rannych(26% ogółu) – w tym blisko 3 000 ciężko(25% ogółu). Dodatkowo, nadmierna prędkość przyczynia się do większej ciężkości wypadków. Od wielu lat wskazane proporcje w zasadzie pozostają niezmienne.

Skuteczne zarządzanie prędkością oraz ochrona pieszych to dwa priorytety, które rekomenduje Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla działań administracji rządowej na lata 2014 i 2015. Pełną listę inicjatyw przyjętych do realizacji będzie można zobaczyć już wkrótce na stronie krbrd.gov.pl.

Badanie na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przeprowadzili eksperci z Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej, Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Krakowskiej. Badania prowadzono w październiku br. na wybranych odcinkach dróg województwa pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego: w miastach, na odcinkach jednojezdniowych dróg przechodzących przez małe miejscowości z limitem prędkości 50/60 km/h oraz na zamiejskich odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na próbie ponad 250.000 pojazdów. Pomiary prowadzono w 23 lokalizacjach za pomocą automatycznych urządzeń pomiarowych rejestrując dane o prędkości na każdym z odcinków przez 24 godziny. Były to pierwsze badania w Polsce przeprowadzone na taką skalę od 2008 roku.

Pliki do pobrania


Raport-z-badan-predkosci-2013-z-zalacznikami12.12.20206.5 MB / pdfPobierz