Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

BRD w szkołach – szkolenia dla nauczycieli


Dodano: 09.03.2020

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozpoczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ogólnopolskich szkoleń dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– Systematyczna edukacja o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, efektywna, dobrze przygotowana merytorycznie, a zarazem ciekawa dla odbiorcy, jest jednym z filarów poprawy bezpieczeństwa. Postawialiśmy sobie ambitne zadanie podniesienia poziomu wiedzy o BRD w społeczeństwie, bo to wymiernie przekłada się na wzrost bezpieczeństwa. Szkolenia dla nauczycieli pozwolą na wsparcie systemu edukacji, dzięki czemu uczniowie zyskają wiedzę o zagrożeniach w ruchu drogowym oraz jak bezpiecznie w nim uczestniczyć – powiedział przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Głównym celem projektu jest wyposażenie nauczycieli w najnowszą wiedzę i narzędzia do prowadzenia zajęć z bezpieczeństwa ruchu drogowego. W szkoleniach będą mogli wziąć udział nauczyciele kształcący dzieci i młodzież na każdym etapie nauki (nauczanie przedszkolne, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa). Dzięki projektowi nastąpi podniesienie kwalifikacji, uzupełnienie stanu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli, związanych z prowadzeniem zajęć przygotowujących uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestniczenia w ruchu drogowym.

Podstawy programowe w edukacji na każdym etapie nauczania, dzięki współpracy Ministerstwa Infrastruktury, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ministerstwa Edukacji Narodowej, zostały w 2017 r. rozszerzone o zapisy dotyczące problematyki ruchu drogowego.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń stacjonarnych dla ok. 1700 nauczycieli w 16 województwach oraz przeszkolenie ok. 12 tys. osób za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Zakres projektu obejmuje:

  • wdrożenie zintegrowanej platformy e-learningowej wiedzy o brd;
  • opracowanie materiałów szkoleniowych dopasowanych do problematyki brd i odbiorców oraz zapewnienie stałego dostępu do nich;
  • organizację ogólnopolskich seminariów dla nauczycieli z zakresu obsługi systemu, wiedzy o zagadnieniach problemowych oraz wykorzystywania materiałów szkoleniowych;
  • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dot. realizacji projektu;
  • ewaluację szkoleń;
  • działania w Internecie w celu popularyzacji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

– Dzięki staraniom KRBRD powstanie nowe, ogólnopolskie narzędzie edukacyjne dla nauczycieli. Przed nami wciąż bardzo wiele pracy na rzecz edukacji uczniów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Nowe narzędzie będzie z pewnością niezmiernie pomocne i chętnie wykorzystywane przez kadrę nauczycielską. Liczę na to, że projekt będzie platformą ułatwiającą pracę na rzecz podnoszenia stanu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego w szkołach – zaznaczył sekretarz KRBRD Konrad Romik.

Projekt „Ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruch drogowego” będzie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Projekt będzie realizowany do końca 2020 r.

Link do postępowania przetargowego: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/bdg-5251112020jz

Jednocześnie na terenie całego kraju organizowane są przez KRBRD szkolenia dla samorządowych zarządców dróg i policji „Stosowanie inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego”. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji, uzupełnienie stanu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych w projektach organizacji ruchu, w tym wypracowanie standardów bezpieczeństwa na drodze oraz w jej otoczeniu przy użyciu urządzeń i najnowszych rozwiązań inżynieryjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Projekt zakłada przeszkolenie około 3 tys. uczestników, dotychczas wzięło w nich udział blisko pół tysiąca przedstawicieli samorządowych zarządców dróg i policji.

Szczegółowe informacje o szkoleniu, programy szkoleń oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie: http://www.szkoleniabrd.pl