Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bezpieczne dzieci w ruchu drogowym


Dodano: 04.05.2015

#SaveKidsLives, czyli start Trzeciego Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ, 4-10 maja 2015. Rozwój systemu transportu drogowego nie powinien odbywać się kosztem dzieci, a jednak codziennie wiadomości i serwisy informacyjne donoszą o tragicznych następstwach wypadków drogowych.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na drogach ginie corocznie około 186 300 dzieci – co cztery minuty jedno. Codziennie setki dzieci doznają obrażeń, często bardzo ciężkich. Te traumatyczne wydarzenia są źródłem ogromnego cierpienia, rozpaczy i przyczyną kłopotów ekonomicznych, z którymi borykają się rodziny i przyjaciele ofiar wypadków. Ponadto społeczeństwa ponoszą koszty w związku z utratą cennych zasobów, których nie można przeznaczyć na rozwiązanie innych, pilnych problemów zdrowotnych i rozwojowych.

W 2014 roku w Polsce miało miejsce 3 210 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 80 dzieci poniosło śmierć, a 3 509 doznało obrażeń. W stosunku do roku 2013 zmalała: liczba wypadków o 244 (-7,1%), liczba zabitych o 10 dzieci (-11,1%) i liczba rannych o 238 dzieci (-6,4 %).

Wśród dzieci w wieku 0-19 lat, które giną na drogach na całym świece, 38% stanowią piesi. Ten wysoki odsetek dzieci – pieszych ginących na drogach odzwierciedla historyczne uprzywilejowanie transportu samochodowego. Potrzebna jest pilna zmiana sposobu myślenia, aby drogi spełniały potrzeby i były bezpieczne dla wszystkich użytkowników, również dzieci.

Ta zmiana jest bezwzględnie potrzebna również w kontekście promowania zdrowego stylu życia. Chodzenie, jazda na rowerze i inne formy aktywności fizycznej, które w dużej mierze pomogłyby w walce z nadwagą i otyłością dzieci, nieodwołalnie spowodują, że częściej będą korzystały one z dróg. Tylko jeżeli drogi będą bezpieczne, dzieci będą chętnie z nich korzystać, a ich rodzice i opiekunowie zezwolą im na to i będą ich do tego zachęcać.

Kraje, w których obserwuje się największe spadki liczby ofiar i obrażeń powstałych w następstwie wypadków drogowych, udowodniły, że dzięki wprowadzeniu surowych przepisów prawa i ich rygorystycznemu egzekwowaniu podnosi się poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i uczestniczących w nim pojazdów, przy czym duże znaczenie ma również usprawnienie działania służb ratunkowych. Dekada Działań ONZ na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 stwarza szeroko zakrojone ramy, w których można podejmować zarówno tego typu, jak inne działania zwiększające bezpieczeństwo dzieci na drogach.
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz ze Światową Organizacją Zdrowia koordynuje obchody III Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do współpracy zaprosiliśmy partnerów z organizacji rządowych, pozarządowych i prywatnych.

9 maja w Parku Skaryszewskim w Warszawie KRBRD organizuje wydarzenie kończące III Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ 2015. W atmosferze pikniku dowiemy się, jak najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego oraz ich opiekunowie mogą wpływać na bezpieczeństwo swoje i innych. Projekt umożliwi odwiedzającym zapoznanie się ze szczegółowymi działaniami służb odpowiedzialnych za realizację priorytetów, od których zależy życie i zdrowie ludzkie.
Nie ma prostych, jednowymiarowych rozwiązań, które w wystarczający sposób ograniczałyby szerokie spektrum zagrożeń, na które narażone są dzieci na drogach, niemniej poniżej wymieniono dziesięć najbardziej znanych strategii, które zwłaszcza wtedy, gdy wdrażane są w ramach jednego pakietu, umożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na drogach.

  • Kontrola prędkości
  • Zmniejszenie liczby przypadków prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu
  • Korzystanie z kasków przez rowerzystów i motocyklistów
  • Przewożenie dzieci w fotelikach samochodowych
  • Zwiększenie widoczności dzieci na drodze i umożliwienie im lepszego widzenia drogi
  • Poprawa infrastruktury drogowej
  • Przystosowanie konstrukcji pojazdu
  • Wdrożenie etapowego przyznawania uprawnień do kierowania pojazdem
  • Zapewnienie właściwej opieki nad dziećmi, które odniosły obrażenia
  • Nadzór nad dziećmi przebywającymi w pobliżu dróg

Trzeci Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ obchodzony w dniach 4-10 maja 2015 stanowi ważny kamień milowy w ramach Dekady Działań. Tydzień BRD i prowadzona w tym czasie światowa kampania #SaveKidsLives, której celem jest ratowanie życia dzieci, mają zwrócić uwagę na to, co spotyka dzieci na światowych drogach i zainicjować działania na rzecz zwiększenia ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wdrożenie pakietu dziesięciu wskazanych strategii stanowiłoby istotny wkład w proces budowy tętniących życiem i przyjaznych mieszkańcom społeczności, a także rozwijania bezpiecznego i zrównoważonego transportu z korzyścią dla wszystkich użytkowników dróg.