Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bezpieczeństwo ruchu drogowego wg. Światowej Organizacji Zdrowia – RAPORT


Dodano: 26.10.2015

Pomimo poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wypadki drogowe co roku są przyczyną śmierci blisko 1,3 mln osób. W ostatnich trzech latach Polska oraz 78 innych krajów ograniczyła liczbę wypadków śmiertelnych, w 68 krajach liczba ta jednak wzrosła – wskazano w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pn. Global status report on road safety 2015 przygotowany w odniesieniu do danych z Polski we współpracy z Sekretariatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Kraje, które zredukowały liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych osiągnęły ten sukces poprzez poprawę ustawodawstwa, nadzoru oraz zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej.

W raporcie podkreślono, że użytkownicy dróg na całym świecie są nierównomiernie chronieni. Ryzyko śmierci w wypadku drogowym nadal zależy w dużej części od tego gdzie ludzie żyją i w jaki sposób poruszają się po drogach. Nadal istnieje luka między krajami o wysokich dochodach, średnich i niskich – w których występuje 90 proc. ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym mimo,iż posiadają 54 proc. wszystkich pojazdów na świecie[1]. Najniższe wskaźniki śmiertelności na mieszkańca występują w Europie – szczególnie w bogatych krajach, gdzie na 100 tys. mieszkańców przypada około 9,3 ofiar śmiertelnych wypadków drogowychprzy średniejw skali światowej 17,5, a najczęściej wypadkom ze skutkiem śmiertelnym ulegają osoby poruszające się samochodami 51 proc.Najwyższe zagrożenie życia w ruchu drogowym występuje w Afryce – ginie tam w wypadkach 26,6 osób na 100 tys. mieszkańców, a wypadkom śmiertelnym ulega najwięcej pieszych – 39 proc.

Raport wskazuje między innymi, że na całym świecie:

· 105 krajów stosuje dobre prawo dotyczące pasów bezpieczeństwa mające zastosowanie do wszystkich osób w pojeździe,

· 47 krajów posiada właściwe prawo krajowe określające maksymalny limit prędkości do 50 km / h w terenie zabudowanym,

· 34 kraje posiadają dobre prawo wobec jazdy pod wpływem alkoholu,

· w 53 krajach bierne urządzenia zabezpieczające zamontowane w pojazdach (pasy bezpieczeństwa i foteliki dla dzieci) stosuje się według limitów określonych na podstawie wieku, wzrostu i wagi.

W skali wszystkich badanych krajów 49 proc. ofiar wypadków to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Informacje o stanie BRD Polsce dla WHO przygotował Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W raporcie wskazano, m.in. że od 2004 r. liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych systematycznie obniża się, podobnie jednak do skali globalnej problemu najbardziej zagrożeni ryzykiem wypadku są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego.

Dane za: Global status report on road safety 2015 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/road-safety-report/en/