Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bezpieczeństwo bez barier


Dodano: 02.03.2015

O rozwijaniu zdolności instytucjonalnych w celu skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz potencjale zarządzania BRD w Polsce, mówiła Sekretarz Krajowej Rady BRD – Agata Foks podczas II Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – FORUM BARIERY 2015.

Tegoroczną edycję Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podzielono na dwa wydarzenia: II Seminarium – Organizacja Ruchu 2015 oraz III Forum – Bariery 2015. W ramach Seminarium przedstawiono zagadnienia dotyczące zarządzania i kontroli nad bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce.

Sekretarz Krajowej Rady BRD – Agata Foks przybliżyła uczestnikom możliwości i plany resortu infrastruktury w zakresie organizacji zarządzania brd. Wyjaśniła także genezę przygotowaniu projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu ds. regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego. Generał Marek Bieńkowski dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK przedstawił syntezę raportu Najwyższej Izby Kontroli po ubiegłorocznej weryfikacji stanu brd, zaś przekrojowy model rozwiązań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem na drogach w innych krajach oraz zalecenia Banku Światowego w zakresie organizacji tej sfery w Polsce omówił przedstawiciel Banku Światowego, ekspert ds. brd – Radosław Czapski. System zarządzania brd w naszym kraju w ujęciu historycznym z nowoczesnym spojrzeniem w przyszłość, zaprezentował profesor Ryszard Krystek, dyrektor do spraw naukowych Instytutu Transportu Samochodowego.

Podczas Forum dyskusyjnego omówiono między innymi kierunki zmian w przepisach technicznych w zakresie rodzajów linii oznakowania poziomego, wprowadzenia powierzchni zamalowanych na tarczy skrzyżowań oraz zagadnienia zarządzania prędkością i programowania sygnalizacji świetlnej (w tym: czasy międzyzielone, liczniki czasu do zakończenia nadawania sygnału zielonego lub czerwonego, automatyczne rejestrowanie przejazdów na czerwonym świetle). Ponadto poruszono temat częstotliwości badania jakości parametrów oznakowania na polskich drogach.

Patronat nad II edycją Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego objęli m.in.: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Sejm RP, Marszałek Województwa Małopolskiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Instytut Transportu Samochodowego.