Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

60+ BEZPIECZNI W RUCHU DROGOWYM


Dodano: 01.09.2017

W tym roku, po raz drugi, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Policja – partner akcji realizuje akcję informacyjno – edukacyjną skierowaną do osób powyżej 60 roku życia tj. seniorów – rowerzystów, seniorów – kierowców, a także seniorów – pieszych pod hasłem 60+ bezpieczni w ruchu drogowym.

Z danych Policji za 2016 r. wynika, że rowerzyści powyżej 60 roku życia byli sprawcami
479 wypadków, zginęło w nich 67 osób, a 427 zostały ranne. Również z tych samych danych Policji
za 2016 r. wynika, że kierowcy samochodów osobowych powyżej 60 roku życia, byli sprawcami
3419 wypadków, zginęło w nich 255 osób, a 4129 zostało rannych.

Głównym celem akcji jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia, budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz podnoszenie świadomości seniorów kierowców, rowerzystów i pieszych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki akcji seniorzy dowiedzą
się jak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawidłowo poruszać się po drodze; jak i kiedy stosować elementy odblaskowe; jak sprawność psychofizyczna wpływa na percepcję i możliwość kierowania pojazdem; jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako rowerzysta, kierowca i pieszy
oraz jak na bezpieczeństwo w ruchu drogowym wpływają zmiany biologiczne i mentalne postępujące z wiekiem.

Na akcję składają się dwa główne działania, polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu pięciu wydarzeń plenerowych w formie Miasteczek Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz dziewięciu warsztatów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wszystkie działania
w ramach akcji odbędą się na terenie 5 województw: mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego i małopolskiego.

Miasteczko Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będzie zawierało: symulator dachowania, symulator zderzeń, symulator refleksu, alkogogle, główne stanowisko informacyjno-edukacyjne, małą ściankę dydaktyczną, planszę wielkoformatową – 10 kroków do bezpieczeństwa na drodze, czarne punkty, warsztat rowerowy. Warsztaty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to element akcji, który pozwoli m.in. na: zapoznanie się lub przypomnienie obowiązujących zasad poruszania się w ruchu drogowym, wskazanie na co należy zwracać uwagę przy korzystaniu z pojazdów, zaprezentowanie przykładów właściwego stosowania elementów odblaskowych i zwrócenie uwagi na zachodzące z wiekiem zmiany fizjologiczne oraz psychomotoryczne wpływające na percepcję i możliwość kierowania pojazdami

Inauguracja akcji z udziałem Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka odbędzie się w miejscowości Klucze, w województwie małopolskim, 2 września 2017 r. na terenie Domu Kultury „Papiernik”, w tym dniu zorganizowane zostanie pierwsze Miasteczko Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Na potrzeby tegorocznej edycji akcji uruchomiony został portal „Senior Bezpieczny Na Drodze”
pod adresem www.SeniorNaDrodze.pl. Na portalu znajdują się m.in. zapowiedzi kolejnych wydarzeń realizowanych w ramach akcji wraz z bieżącymi relacjami z ich przebiegu oraz materiały edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.