XV Konferencja profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów wojskowych Sił Zbrojnych RP

Dodano: 15 lutego, 2023

Szkolenie połączone z XV konferencją profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów wojskowych Sił Zbrojnych RP.

Celem konferencji jest podniesienie świadomości w zakresie zasad działalności profilaktycznej i prewencyjnej w ruchu drogowym oraz wymiana doświadczeń w zakresie metodyki profilaktycznego oddziaływania na kierowców.