XIV konferencja profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów wojskowych Sił Zbrojnych RP

Dodano: 06 lipca, 2022

Szkolenie połączone z XIV konferencją profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów wojskowych Sił Zbrojnych RP

Celem konferencji jest podniesienie świadomości w zakresie zasad działalności profilaktycznej i prewencyjnej w ruchu drogowym oraz wymiana doświadczeń w zakresie metodyki profilaktycznego oddziaływania na kierowców. Finansowanie – budżet MON oraz PZU.

26-30.09.2022 r.
Gdańsk