1

Program realizacyjny 2020

Dodano: 23 listopada, 2020

Zgodnie z treścią Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 Program Realizacyjny to zbiór zadań, których realizacja ma służyć wykonaniu strategicznych priorytetów, zdefiniowanych w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020.

W związku z faktem, że Polska w dalszym ciągu znajduje się wśród państw, w których mieszkańcy narażeni są na wysokie ryzyko odniesienia ciężkich obrażeń lub śmierci w wyniku wypadku drogowego oraz koniecznością koncentracji na najistotniejszych problemach, w programie realizacyjnym na rok 2020 zawarto priorytetowe obszary interwencji.

Program został przyjety w dniu 28 lipca 2020 r.

Zachęcamy do lektury!

Do pobrania:

Plik 1: PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2020 DO NARODOWEGO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2013-2020