1

Ustawy

Dodano: 14 grudnia, 2020

Poniżej pliki do pobrania.

Do pobrania:

Plik 1: tekst jednolity ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ) – stan na dzień 25 czerwca 2021 r_
Plik 2: tekst jednolity ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212) – stan na dzień 21 maja 2021 r_
Plik 3: tekst-jednolity-ustawy-z-dnia-20-czerwca-1997-r.-Prawo-o-ruchu-drogowym-tj.-Dz.-U.-z-2021-r.-poz.-450-stan-na-dzien-1-marca-2021-r_