1

Prawie 30 mld zł – tyle wynosi roczny koszt wypadków drogowych w Polsce

Dodano: 06 listopada, 2014

Koszty wypadków drogowych w Polsce w 2012 r. Instytut Badawczy Dróg i Mostów na zlecenie Sekretariatu KRBRD przygotował raport pt.: Metoda oraz wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2012, z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych zdarzeń drogowych na sieci TEN-T. Raport ma pokazać skalę strat ponoszonych przez gospodarkę w rezultacie wypadków. W Polsce koszty te szacuje się nawet na ok. 30 mld zł rocznie. Wypadki drogowe w Polsce stanowią znaczący problem społeczno-ekonomiczny z powodu masowości tego zjawiska i tragicznych, traumatycznych jego konsekwencji.

Do pobrania:

Plik 1: KOSZTY_WYPADKOW_DROGOWYCH_W_POLSCE_W_2012_R_final
Plik 2: KOSZTY_WYPADKOW_DROGOWYCH_W_POLSCE_W_2012_R_synteza2