Polska architektem Deklaracji nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dodano: 29 marca, 2017

29 marca 2017 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło wzięła udział w spotkaniu ministrów właściwych ds. transportu państw członkowskich UE na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, które odbyło się w Valletcie (Malta).

Priorytetem polskiego rządu w realizacji polityki transportowej jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Konsekwentnie dążymy do redukcji liczby wypadków drogowych – podkreśliła wiceminister.

Justyna Skrzydło zadeklarowała, że Polska podejmuje wyzwanie jakim jest zdynamizowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego we wszystkich obszarach.

Wspomniała ponadto, że 24 marca 2017 r. Sejm przyjął przepisy zaostrzające kary za przestępstwa w ruchu drogowym oraz wydłużające okres przedawnienia karalności wykroczeń.

Wiemy, że na poziom bezpieczeństwa wpływa też stan infrastruktury drogowej. Jesteśmy zdeterminowani, żeby wybudować ruszt komunikacyjny kraju – dodała.

Uczestniczący w konferencji ministrowie przyjęli Deklarację, w której zobowiązali się do zintensyfikowania działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. bliższą współpracę państw członkowskich. Zadeklarowali także podjęcie prac nad uwzględnieniem rowerzystów i pieszych w planach mobilności.