Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

OŚWIADCZENIE PRASOWE


Dodano: 06.11.2015

Od 2013 r. istnieje portal brd24.pl prowadzony przez Pana Łukasza Zboralskiego. Jak czytamy w zakładce „Redakcja”:

„brd24.pl to pierwszy w polskim internecie portal informacyjny dotyczący szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego tworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy, którzy pracowali w największych polskich mediach. Zależy nam na tym, żeby na brd24 kreować mądrą dyskusję na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, dzięki rzetelnym informacjom, poszerzonym analizom oraz upowszechnianiu wyników badań naukowych.”

Z powyższego wynika, że portal istnieje po to by na polskich drogach było bezpieczniej. Niestety w praktyce głównym przedmiotem działalności portalu jest krytyka działań Krajowej Rady BRD, Sekretariatu Krajowej Rady BRD oraz zatrudnionych w nim osób.

Słuszna i konstruktywna krytyka jest dobra i jak najbardziej pożądana. Problem w tym, że zarzuty formułowane na portalu są nieprawdziwe i nie mają oparcia w faktach. Wiele z publikowanych tekstów jest jednostronnych, nie uwzględniających stanowiska Sekretariatu Krajowej Rady BRD. Jest ich tak dużo, że postanowiliśmy wydać w tej sprawie oświadczenie.

1. „Urzędnicy KRBRD po cichu poprawili błędy w spocie do kampanii za 3 mln zł” brzmi tytuł artykułu z 5 listopada 2015 roku, opublikowanego w odpowiedzi na umieszczoną przez Sekretariat KRBRD na profilu FB „Włącz myślenie” informację dot. doprecyzowania przedostatniej planszy najnowszego spotu kampanii „Pasy. To trzyma Cię przy życiu!” celem wyjścia naprzeciw postulatom otrzymanym od części internautów. Zmiana nie została przeprowadzona po cichu – sami o niej poinformowaliśmy.

2. W tekście z 30 października 2015 roku „Kolejna wpadka Sekretariatu KRBRD. Błędy merytoryczne w nowej kampanii za 3 mln zł”, autor zacytował Pana Wojciecha Pasiecznego, który twierdzi, że w spocie kampanii błędnie podana została dana „ważący 76 kg pasażer przy zderzeniu czołowym z prędkością 64 km/h uderza w osobę na przednim fotelu z siłą odpowiadającą 2,5 t.” Autor tekstu, nie zaprezentował w tej sprawie stanowiska Sekretariatu Krajowej Rady BRD, który jeszcze w dniu 30 października na profilu Facebook „Włącz Myślenie” wyjaśnił, iż wyliczeń dokonali eksperci z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT, którzy w tego typu zagadnieniach się specjalizują, mimo, iż było mu ono znane (z oświadczeniem się zapoznał i szeroko komentował jego istnienie w mediach społecznościowych). To kolejny przykład jednostronnego podejścia do tematów podejmowanych na portalu brd24.pl.

3. „Australijczycy: polski klip „10 mniej ratuje życie” to kopia naszej reklamy” brzmi tytuł tekstu opublikowanego 23 września 2014 roku. Stwierdzenie o kopii powtórzone zostało również w tekście opublikowanym 30 października 2015. Tytuł i powtórzenie zawierają nieprawdziwe informacje podobnie jak stwierdzenie, że nikt z ministerstwa nie kontaktował się z TAC w sprawie praw autorskich.

Pani Geraldine James udzieliła Panu Łukaszowi Zboralskiemu informacji, że nie ma wiedzy by ktoś się z nią w tej sprawie kontaktował, a nie że kontaktu nie było. Taki kontakt ze strony Sekretariatu Krajowej Rady BRD nastąpił w dniu 29.01.2013 r. i dotyczył analizy możliwości przetłumaczenia i wykorzystania wprost australijskiego klipu na rynku polskim. Pan Łukasz Zboralski nie dochował jednak rzetelności dziennikarskiej i nie zwrócił się z zapytaniem w tej sprawie do Sekretariatu Krajowej Rady BRD. Co więcej, podobieństwa spotu „10 mniej. Zwolnij!” do zagranicznych, już zrealizowanych kampanii, Sekretariat Krajowej Rady BRD nigdy się nie wypierał. Podczas konferencji prasowej inaugurującej rozpoczęcie kampanii społecznej „10 mniej. Zwolnij!”, która odbyła się w dniu 31 października 2013 r, wyraźnie zaznaczono, że spoty kampanii nawiązują do najlepszych wzorców światowych, w tym wprost – kampanii społecznych prowadzonych przez TAC oraz przez Wielką Brytanię.

Ponadto, na etapie przygotowania spotu, przed ostatecznym wyborem koncepcji filmu, przez Wykonawcę spotu sporządzona została ponadto opinia prawna, która wykluczyła plagiat. Dodać należy, że opinię sporządzono na podstawie tzw. shootingboard’u, który ostatecznie nie uległ zmianie – taka informacja trafiła do Pana Łukasza Zboralskiego, nie została jednak nigdy opublikowana na portalu BRD24.pl.

4. W tekście z dnia 29 września 2015 roku, pt. „Ministerstwo infrastruktury ukrywa, ile wydało na spotkania urzędników” Pan Łukasz Zboralski informuje czytelników, że Ministerstwo odmówiło udzielenia informacji na temat tego, które organizacje pozarządowe otrzymały pieniądze na swoje akcje. Nie jest to prawda. Odpowiedź na pytanie zadane przez Pana Łukasza Zboralskiego została udzielona. Sam ww. po otrzymaniu prośby o doprecyzowanie pytania przyznał, że zadane przez niego pytanie było nieprecyzyjne. Po doprecyzowaniu zapytania odpowiedź została udzielona.

5. Nieprawdziwą jest informacja jakoby kampania dotycząca zapinania pasów w samochodach została skierowana do pasażerów na tylnych siedzeniach dopiero po publikacji na łamach portalu BRD24.pl – jak wielokrotnie podkreśla Pan Łukasz Zboralski w swoich publikacjach. Decyzja o tym, że przekaz będzie adresowany do osób podróżujących na tylnych siedzeniach pojazdów zapadła po analizie badań przeprowadzonych przez Sekretariat Krajowej Rady BRD na temat stosowania pasów w Polsce w 2013 roku i w 2014, które zostały opublikowane w czerwcu 2015 roku.

Ponadto, problem nie jest, jak podaje Pan Łukasz Zboralski marginalny – z najnowszych wyników badań monitoringu zachowań uczestników ruchu drogowego wynika, że zaledwie 76 proc. pasażerów stosuje pasy z tyłu pojazdu. Z badań Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC) wynika natomiast, że każdego roku w UE zginęłoby 900 osób mniej, gdyby wskaźnik stosowania pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach w pojeździe wynosił 99 proc. W 2014 roku z powodu braku zapiętych pasów bezpieczeństwa 732 osoby zostały ranne i ciężko ranne w wypadkach w tym 357 pasażerów, z czego 141 z przodu.

Dane te, mimo, że zostały przekazane Panu Łukaszowi Zboralskiemu, nie zostały przez niego uwzględnione w żadnym z publikowanych na łamach portalu tekstów na temat planowanej przez Sekretariat Krajowej Rady BRD kampanii.

6. W tekście z 19 czerwca 2015 roku pt. „Jazda bez pasów w kampanii o bezpieczeństwie ministerstwa za 4 mln zł?” została opublikowana informacja, jakoby prowadząca program jechała bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Do zilustrowania informacji zawartych w tekście został użyty kadr, w którym pasy zostały zasłonięte przez szalik. Mimo opublikowania przez TVP sprostowania w powyższej sprawie z kadrem w załączonym wyżej linku, wskazującym wyraźnie, że zarzut ten jest nieprawdziwy, redaktor naczelny portalu brd24 Pan Łukasz Zboralski, nie wycofał się z nieprawdziwej informacji, ograniczając się jedynie do edycji opublikowanego tekstu i dopisaniem słowa „widocznie” (zapiętych) w leadzie.

7. Niezgodna ze stanem faktycznym jest powtarzana przez Pana Łukasza Zboralskiego w artykułach publikowanych na portalu informacja, jakoby urzędniczka odpowiedzialna za ww. kampanię otrzymała awans (powtórzona m.in. w tekście z 31 października 2015 roku). Pani Agata Foks objęła stanowisko dyrektora Sekretariatu Krajowej Rady BRD w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru. Ogłoszenie o naborze ukazało się 18 lutego 2015 r. http://ogloszenia.bip.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.new_ogl_eo_new_w?job=Pokaz&p_ogloszenie=2302) – link do ogłoszenia. Każda z osób chętnych, spełniająca wymagania określone w ogłoszeniu, w szczególności osoby będące ekspertami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, mogła w terminie do 9 marca 2015 r., w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie, złożyć swoją aplikację. Do MIiR wpłynęło 7 ofert osób zainteresowanych objęciem ww. stanowiska. Po dokonaniu oceny ofert pod kątem spełniania przez kandydatów wymagań formalnych, przeprowadzeniu testu wiedzy i badaniu kompetencji kierowniczych, do ostatniego etapu naboru, jakim była rozmowa kwalifikacyjna przystąpiły 4 osoby. Pani Agata Foks uzyskała zdecydowanie najwyższy wynik, stąd zespół przeprowadzający nabór zarekomendował ją do objęcia ww. stanowiska. Zatem objęcie stanowiska Dyrektora Sekretariatu Krajowej Rady BRD przez Panią Agatę Foks, nastąpiło wskutek przeprowadzenia otwartego konkursu, a nie jak sugeruje portal w drodze awansu.

Dysponujemy dokumentami potwierdzającymi wszystkie wymienione wyżej kwestie. Skupiliśmy się na najważniejszych zarzutach. Pomniejszych, w tym stosowanego przez portal języka („ujawniamy”, „nocna zmiana”, „po cichu” itp.) sugerującego jakobyśmy mieli cokolwiek do ukrycia – komentować nie będziemy.

Deprecjonowanie wysiłku i wkładu osób zatrudnionych w Sekretariacie Krajowej Rady BRD, którzy przy ograniczonych środkach i zasobach kadrowych (łącznie 10 osób) wykonują swoje obowiązki w sposób rzetelny i profesjonalny, poprzez uporczywe publikowanie nieprawdziwych i jednostronnych informacji przez portal brd24.pl, uważamy za niegodziwe, nieetyczne i niezgodne z misją publiczną dziennikarstwa.

Mając na uwadze fakt, jak istotne jest rzetelne informowanie społeczeństwa o kwestiach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, w związku z uporczywym publikowaniem nieprawdziwych i jednostronnych informacji przez portal brd24.pl, zdecydowaliśmy się skierować skargę do Rady Etyki Mediów w sprawie działalności portalu brd24.pl, uwzględniającą wszystkie wspomniane wyżej informacje.

Z poważaniem,
Agata Foks
Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego