Oświadczenie dotyczące kampanii społecznej „10 mniej. Zwolnij!”

Dodano: 06 listopada, 2014

W odpowiedzi na przesłane w dniu dzisiejszym pytania dziennikarzy dotyczące kampanii społecznej „10 mniej. Zwolnij!” uprzejmie informujemy, że zlecająca kampanię Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, miała wiedzę o istnieniu spotu „Reconstruction”. Na etapie przygotowania, przed ostatecznym wyborem koncepcji filmu, sporządzona została opinia prawna, która wykluczyła plagiat. Dodać należy, że opinię sporządzono na podstawie tzw. shootingboard’u, który ostatecznie nie uległ zmianie. Tekst opinii prawnej znajdą Państwo tutaj.

Przygotowany w ramach kampanii spot „10 mniej ratuje życie. Zwolnij!” nawiązuje do najlepszych wzorców światowych, a spot „Reconstruction” był jedynie jedną z wielu inspiracji, na których idei opierano się podczas przygotowywania scenariusza.

Zamówienie, na podstawie którego wyprodukowano film, dotyczyło dwóch spotów telewizyjnych oraz odpowiadających im spotów radiowych. Łączne wynagrodzenie producenta (2 spoty telewizyjne, 2 spoty radiowe) wyniosło 690 tys. zł netto.

Sekretariat Krajowej Rady BRD