1

Prezydium

Dodano: 30 listopada, 2020

PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Alvin Gajadhur
Minister Infrastruktury

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Rafał Weber

Rafał Weber
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

 

SEKRETARZ KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Konrad Romik

Konrad Romik