1

Raporty o stanie BRD

Dodano: 14 grudnia, 2020

Poniżej pliki do pobrania.

Do pobrania:

Plik 1: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2019 r.
Plik 2: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r.
Plik 3: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r.
Plik 4: Stan Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r.
Plik 5: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r.
Plik 6: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r
Plik 7: Stan bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2013 r.
Plik 8: Stan bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2012 r.
Plik 9: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2011 r.
Plik 10: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2010 r.
Plik 11: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2009 r.
Plik 12: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2008 r.
Plik 13: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2007 r.
Plik 14: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2006 r.
Plik 15: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2005 r.
Plik 16: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2004 r.
Plik 17: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2003 r.
Plik 18: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2002 r.
Plik 19: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2001 r.
Plik 20: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2000 r.