Logo Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Przejdź na stronę startową

|  22-05-2017
Wczorajsze
Statystyki
Nietrzeźwi
kierowcy
b.d.
Wypadki
drogowe
b.d.
Zabici w
wypadkach
b.d.
Ranni w
wypadkach
b.d.


 

Konrad Romik
Sekretarz
Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu   Drogowego

 


 
 

Karolina Dankowska

Stanowisko do spraw

Inżynierii Ruchu Drogowego 

 

 

Marek Wierzchowski

Stanowisko do spraw

Zarządzania Bezpieczeństwem Infrastruktury Drogowej 

Ewelina Seliga

Stanowisko do spraw

Współpracy Instytucjonalnej i Szkoleń 

 Anna Kokocińska

Stanowisko do spraw

Edukacji

 

 

Monika Kowalewska

Stanowisko do spraw

Finansowo-Budżetowych

 Karol Michalski

Stanowisko do spraw

Prawno-Legislacyjnych 

Krystian Warda

Stanowisko do spraw

Badań i Analiz

Agnieszka Stefańska-Krasowska

Stanowisko do spraw

Komunikacji Społecznej

 

 

Barbara Maliszewska

Sekretariat