Aktualności - KRBRD.GOV.PL http://www.krbrd.gov.pl/pl/rss/aktualnosci.xml Długi weekend - Apel KRBRD <p>Przed nami długi weekend. Nie zapominajmy, że na drogach odpowiadamy nie tylko za własne bezpieczeństwo ale także za bezpieczeństwo innych. Apelujemy do wszystkich kierowców o szczególną uwagę, zachowanie rozsądku i ostrożną jazdę aby każdy mógł bezpiecznie dotrzeć do celu, a później cały i zdrowy powrócić do swego domu.</p> 2017-04-28T09:43:16+02:00 pl http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/5a8bbb4508737fa7bc5728abbc5903bc.html http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/bezpiecznych-swiat-wielkiej-nocy.html http://www.krbrd.gov.pl/files/news/215-akt.png Bezpiecznych Świąt Wielkiej Nocy! Bezpiecznych Świąt Wielkiej Nocy! <h1> </h1> <p><strong><img src="/files/image/17884037_240885452984166_6184916083561854363_n.png" alt="" width="851" height="315" /><br /></strong></p> 2017-04-13T09:08:36+02:00 pl http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/bezpiecznych-swiat-wielkiej-nocy.html http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/polska-architektem-deklaracji-nt-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego.html http://www.krbrd.gov.pl/files/news/213-akt.jpg Polska architektem Deklaracji nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego Polska architektem Deklaracji nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego <div class="view-news-zajawka"> <p>29 marca 2017 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło wzięła udział w spotkaniu ministrów właściwych ds. transportu państw członkowskich UE na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, które odbyło się w Valletcie (Malta).</p> </div> <div class="view-news-content"> <blockquote> <p>– <em>Priorytetem polskiego rządu w realizacji polityki transportowej jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Konsekwentnie dążymy do redukcji liczby wypadków drogowych</em> – podkreśliła wiceminister.</p> </blockquote> <p> Justyna Skrzydło zadeklarowała, że Polska podejmuje wyzwanie jakim jest zdynamizowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego we wszystkich obszarach.</p> <p>Wspomniała ponadto, że 24 marca 2017 r. Sejm przyjął przepisy zaostrzające kary za przestępstwa w ruchu drogowym oraz wydłużające okres przedawnienia karalności wykroczeń.</p> <blockquote> <p>– <em>Wiemy, że na poziom bezpieczeństwa wpływa też stan infrastruktury drogowej. Jesteśmy zdeterminowani, żeby wybudować ruszt komunikacyjny kraju</em> – dodała.</p> </blockquote> <p>Uczestniczący w konferencji ministrowie przyjęli Deklarację, w której  zobowiązali się do zintensyfikowania działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. bliższą współpracę państw członkowskich. Zadeklarowali także podjęcie prac nad uwzględnieniem rowerzystów i pieszych w planach mobilności.</p> <p> <a title="Tekst deklaracji w języku angielskim" href="http://mib.gov.pl/files/0/1797661/vallettadeclarationonimprovingroadsafety.pdf">Tekst Deklaracji w języku angielskim</a> (PDF 406.01 KB)</p> </div> 2017-03-29T15:25:45+02:00 pl http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/polska-architektem-deklaracji-nt-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego.html http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/powstana-wytyczne-organizacji-bezpiecznego-ruchu-rowerowego.html http://www.krbrd.gov.pl/files/news/212-akt.jpg Powstaną wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego Powstaną wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego <div class="view-news-zajawka"> <p>Obecnie w Polsce rower staje się coraz popularniejszym środkiem transportu, głównie w obszarach miejskich. W wielu polskich miastach powstają wypożyczalnie rowerów miejskich. Ze względu na korzyści, jakie niesie za sobą ruch rowerowy, takich jak pozytywny wpływ na środowisko i aktywność fizyczną społeczeństwa, mniejsze zużycie sieci drogowej czy ograniczenie zatorów drogowych, promocja komunikacji rowerowej jest jednym z celów polityki państwa.</p> </div> <div class="view-news-content"> <p> <img src="/files/image/1-podpisanie-umowy-z-ITS.jpg" alt="" width="1620" height="1080" /></p> <p><em>Sekretarz KRBRD Konrad Romik, dyrektor ITS Marcin Ślęzak, oraz przedstawicielka wykonawcy podręcznika organizacji ruchu rowerowego</em></p> <p>Rozwój ruchu rowerowego stawia jednocześnie nowe wyzwania w zakresie zapewnienia rowerzystom maksymalnego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W związku z tym pojawiła się konieczność dokonania pogłębionej analizy przyczyn wypadków z udziałem rowerzystów oraz możliwości poprawy bezpieczeństwa tej grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego. Opracowane muszą więc zostać ogólnokrajowe, jednolite wytyczne kształtowania bezpiecznego ruchu rowerowego, zwierające skuteczne rozwiązania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów.</p> <p>6 marca 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik oraz dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego Marcin Ślęzak podpisali umowę na opracowanie, w formie podręcznika, wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego. W ten sposób sfinalizowano postępowanie przetargowe prowadzone przez MIB.</p> <p><img src="/files/image/2-podpisanie-umowy-z-ITS.jpg" alt="" width="1620" height="1080" /></p> <p><em>Podpisanie umowy na opracowanie wytycznych organizacji ruchu rowerowego</em></p> <p>Opracowanie będzie zawierało zbiór rekomendacji dla projektowania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury rowerowej oraz przybliżało związany z tymi zagadnieniami aktualny stan prawny. Jego odbiorcami będą głównie praktycy zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego, a w szczególności zarządzający ruchem oraz zarządcy dróg wszystkich kategorii, administracja drogowa, osoby zajmujące się planowaniem przestrzennym, projektanci dróg i organizacji ruchu, a także przedstawiciele środowiska naukowego.</p> <p>Umowa zakłada, że badania skuteczności urządzeń i rozwiązań dopuszczonych do stosowania w aktualnym stanie prawnym oraz prace nad podręcznikiem zostaną zakończone we wrześniu 2018 r. W marcu 2020 r. przekazany zostanie materiał przedstawiający wyniki badań na temat urządzeń i rozwiązań możliwych do zastosowania po dokonaniu ewentualnych zmian w przepisach prawa.</p> </div> <p>Umowa zakłada, że badania skuteczności urządzeń/rozwiązań dopuszczonych do stosowania w aktualnym stanie prawnym oraz prace nad podręcznikiem zakończone zostaną we wrześniu 2018 roku. W marcu 2020 roku przekazany zostanie materiał przedstawiający wyniki badań urządzeń/rozwiązań możliwych do zastosowania po dokonaniu ewentualnych zmian w oboowiązujących przepisach prawa (badania eksperymentalne). </p> 2017-03-07T08:59:44+01:00 pl http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/powstana-wytyczne-organizacji-bezpiecznego-ruchu-rowerowego.html http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/211-akcja-edukacyjno-informacyjna-bezpieczenstwo-uczestnikow-ruchu-drogowego-w-samym-centrum-uwagi.html http://www.krbrd.gov.pl/files/news/211-akt.jpg Akcja edukacyjno-informacyjna „Bezpieczeństwo w Centrum uwagi” Akcja edukacyjno-informacyjna „Bezpieczeństwo w Centrum uwagi” <div class="view-news-zajawka"> <p>Osoby noszące odblaski są lepiej widoczne na drodze. Po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój widziany jest przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Osoba posiadająca na sobie elementy odblaskowe staje się widoczna nawet z odległości ok. 150 metrów, co pozwala kierowcy wyhamować lub bezpiecznie ją ominąć.</p> </div> <div class="view-news-content"> <p> <img src="/files/image/BRD1.jpg" alt="" width="1620" height="1080" /></p> <p><em>Fot. Sekretarz KRBRD K. Romik i p.o. GITD A. Gajadhur wręczają odblaski warszawiakom</em></p> <p>10 lutego 2017 r. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Główny Inspektor Transportu Drogowego, przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, dyrekcja i uczniowie klas Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Młodzieżowej Grupy Ratowniczej BRD Zespołu Szkól Samochodowych i Licealnych Nr2 w Warszawie wzięli udział w akcji edukacyjno-informacyjnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, którą zorganizowano na placu przed stacją Metra Centrum.</p> <p>W ramach akcji przechodniom rozdawano elementy odblaskowe, które pozwalają na znaczące zwiększenie widoczności  pieszych na drogach, szczególnie po zmroku i przy złych warunkach atmosferycznych, m.in. kamizelki, pasy i opaski. Warszawiacy mogli również porozmawiać z ekspertami i poszerzyć swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p> <p> <img src="/files/image/BRD2.jpg" alt="" width="1620" height="1080" /></p> <p><em>Fot. Uczestnicy akcji "Bezpieczeństwo ruchu drogowego w samym Centrum"</em></p> <p>Celem działań MIB i GITD jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zachęcanie pieszych, szczególnie dzieci i młodzieży, a także osób starszych, do noszenia elementów odblaskowych. Jest to ważne zwłaszcza w czasie zbliżających się ferii zimowych dla czterech województw, w tym mazowieckiego, rozpoczynających się 13 lutego 2017 r.</p> <p>Piesi w Polsce stanowią nadal jedną z najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego. Ze wstępnych danych za 2016 r.  wynika, że w tym okresie doszło do 8 465 wypadków z ich udziałem, w których zginęło 866 osób. Obowiązek noszenia elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych poruszających się po drogach po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, wszedł w życie 31 sierpnia 2014 r. Wciąż jednak nie wszyscy o nim pamiętają.</p> </div> 2017-02-10T11:32:25+01:00 pl http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/211-akcja-edukacyjno-informacyjna-bezpieczenstwo-uczestnikow-ruchu-drogowego-w-samym-centrum-uwagi.html http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/akcja-edukacyjno-informacyjna-bezpieczenstwo-uczestnikow-ruchu-drogowego-w-samym-centrum-uwagi.html http://www.krbrd.gov.pl/files/news/210-akt.png Akcja edukacyjno-informacyjna "Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w samym Centrum uwagi" Akcja edukacyjno-informacyjna "Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w samym Centrum uwagi" <p>Piesi w Polsce nadal stanowią jedną z najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego. Dlatego 10 lutego 2017 r., w godzinach między 9:00 a 10:00, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz dyrekcja i uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie będą rozdawać odblaski na placu przed stacją Metra Centrum. Jest to element akcji edukacyjno-informacyjnej, skierowanej do niechronionych uczestników ruchu drogowego.</p> <p>Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zachęcanie pieszych, szczególnie dzieci i młodzieży, a także osób starszych, do noszenia elementów odblaskowych. Jest to ważne zwłaszcza w czasie zbliżających się ferii zimowych dla czterech województw, w tym mazowieckiego, rozpoczynających się 13 lutego 2017 r. </p> <p>Osoby noszące odblaski są lepiej widoczne na drodze.  Po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój widziany jest przez kierującego pojazdem z odległości ok. 40 metrów. Osoba posiadająca na sobie elementy odblaskowe staje się widoczna nawet z odległości ok. 150 metrów, co pozwala kierowcy wyhamować lub bezpiecznie go ominąć.</p> <p>Każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Elementami odblaskowymi mogą być np. przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki. Rekomenduje się, aby odblaski były umieszczone w takim miejscu, żeby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważane przez kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tylu i z przodu).</p> 2017-02-09T15:47:39+01:00 pl http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/akcja-edukacyjno-informacyjna-bezpieczenstwo-uczestnikow-ruchu-drogowego-w-samym-centrum-uwagi.html http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/posiedzenie-krajowej-rady-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego.html http://www.krbrd.gov.pl/files/news/169-akt.jpg Posiedzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Posiedzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego <p>21 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD), w składzie: przewodniczący Andrzej Adamczyk (minister infrastruktury i budownictwa), zastępca przewodniczącego Justyna Skrzydło (wiceminister infrastruktury i budownictwa), sekretarz Konrad Romik, przedstawiciele organów i instytucji o charakterze doradczym oraz innych, związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce.</p> <p><object width="320" height="240" data="/files/media/MAA11.JPG" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="/files/media/MAA11.JPG" /></object></p> <p>Najważniejszymi tematami spotkania była analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie od stycznia do listopada 2016 r. i podsumowanie działań sekretariatu KRBRD zrealizowanych w tym roku. Rozmawiano również o planach organizacyjnych na przyszły rok.</p> 2016-12-22T09:16:54+01:00 pl http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/posiedzenie-krajowej-rady-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego.html Koszt wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce w 2015 r. to 48,2 mld złotych <p><strong>Według najnowszych danych, przygotowanych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, koszt wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce w 2015 r. to 48,2 mld złotych. Koszt wypadków drogowych wyniósł  33,6 mld zł, a kolizji drogowych 14,6 mld zł. Łącznie to prawie 3 proc. PKB.</strong></p> <p>Podstawowym źródłem danych do wyceny kosztów zdarzeń drogowych w Polsce są:</p> <ul> <li>dane statystyczne dotyczące liczby wypadków, ich ciężkości i struktury z uwagi na płeć, wiek <br /> i lokalizację wypadku (pochodzące z raportów Komendy Głównej Policji);</li> <li>dane statystyczne dotyczące liczby kolizji oraz rodzaju pojazdu uczestniczącego <br /> w zdarzeniu (pochodzące z raportów Komendy Głównej Policji);</li> <li>dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, będącego źródłem większości informacji w zakresie danych społeczno-ekonomicznych, niezbędnych do wyceny kosztów jednostkowych zdarzeń drogowych (np. koszty pogrzebu, struktura parku samochodowego itp.).</li> </ul> <p> </p> <p>Koszt jednej ofiary śmiertelnej oszacowany został na 2,05 mln zł, ofiary ciężko rannej na 2,3 mln zł, natomiast ofiary lekko rannej na 26,7 tys. zł. Społeczne koszty ponoszone z powodu ofiar ciężko rannych w wypadkach drogowych są większym obciążeniem dla państwa niż w przypadku ofiar śmiertelnych, ponieważ ofiary ciężko ranne obciążają budżet państwa dodatkowymi wydatkami w postaci długoletniej opieki medycznej, socjalnej, terapeutycznej, itp.</p> <p>Ponadto oszacowano koszt wypadku drogowego na kwotę 1,02 mln zł oraz kolizji drogowej na 40,5 tys. zł. Zestawienie szczegółowych danych o kosztach wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec 2015 r. (<a href="/files/file_add/download/393_wycena-kosztow-wypadkow-i-kolizji-drogowych-2015.pdf">http://www.krbrd.gov.pl/files/file_add/download/393_wycena-kosztow-wypadkow-i-kolizji-drogowych-2015.pdf</a>) zawiera również ich podział na poszczególne województwa oraz wyszczególnia koszty zdarzeń drogowych, do których doszło na odcinkach drogowej sieci transeuropejskiej (TEN-T). W opracowaniu wskazano także straty gospodarcze z tytułu zaistniałych w Polsce w 2015 r. wypadków drogowych – wynoszą one blisko 29,4 mld zł. Są to pośrednie koszty wypadków drogowych, które opierają się na kosztach utraconej produkcji w wyniku przedwczesnej śmierci albo niezdolności do pracy osób rannych w wypadku.</p> 2016-12-09T13:09:34+01:00 pl http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/0daa3749e86e86dd2e55836e8b633019.html http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/krbrd-przestrzega-pieszych-w-nowym-spocie-nie-odchodz-zyj.html http://www.krbrd.gov.pl/files/news/166-akt.png KRBRD przestrzega pieszych w nowym spocie „…nie odchodź, żyj!” KRBRD przestrzega pieszych w nowym spocie „…nie odchodź, żyj!” <div> <p>Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozpoczyna kampanię  społeczną <br />„…nie odchodź, żyj!”. Kampania skierowana jest do pieszych.</p> <p>Do wypadków z udziałem pieszych najczęściej dochodzi w obszarze zabudowanym. Szczególnie trudny czas to okres jesienno-zimowy, kiedy warunki atmosferyczne, wcześnie zapadający zmrok, roztargnienie związane z przygotowaniami świątecznymi przyczyniają się do większej liczby wypadków z udziałem pieszych. Dlatego Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w tym właśnie czasie podejmuje szeroko zakrojoną społeczną kampanię edukacyjną "... nie odchodź, żyj!". Jak wynika z policyjnych danych, w 2015 roku najwięcej pieszych zginęło i zostało rannych w grudniu – 171 zabitych i 1 152 rannych. W 2015 roku piesi spowodowali 2 619 wypadków, w wyniku których śmierć poniosło 450 osób, a obrażenia ciała odniosło 2 238 osób. W większości ofiarami w tych wypadkach byli sami piesi. Zarówno w przypadku kierujących, jak i pieszych – sprawców wypadków drogowych, do ich powstania przyczynili się głównie mężczyźni. </p> <p>Jednym z kluczowych elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest edukacja, dlatego został przygotowany materiał video, który pokazuje zagrożenia wynikające z niezachowania szczególnej ostrożności na drodze.</p> <p>„Ochrona pieszych jest   priorytetem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dlatego też, w tym najbardziej niebezpiecznym okresie, kiedy dochodzi do największej liczby wypadków <br />z udziałem pieszych, kierujemy do nich kampanię z apelem o zmianę postaw i zachowań na drodze” – powiedział Przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk.</p> <p>Zapraszamy do obejrzenia filmu.</p> </div> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/-4mSShXTFVw" width="560" height="315" frameborder="0"></iframe></p> 2016-11-28T14:55:42+01:00 pl http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/krbrd-przestrzega-pieszych-w-nowym-spocie-nie-odchodz-zyj.html http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/minister-andrzej-adamczyk-uczcil-pamiec-ofiar-wypadkow-drogowych.html http://www.krbrd.gov.pl/files/news/165-akt.jpg Minister Andrzej Adamczyk uczcił pamięć ofiar wypadków drogowych Minister Andrzej Adamczyk uczcił pamięć ofiar wypadków drogowych <div class="view-news-zajawka"> <p>20 listopada 2016 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk wziął udział w obchodach Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zabawie. To pierwsza, od momentu powstania pomnika ku czci ofiar wypadków komunikacyjnych, wizyta ministra nadzorującego prace Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w tym miejscu.</p> </div> <div class="view-news-content"> <p>Centralnym punktem obchodów było podpisanie „Deklaracji dotyczącej współpracy w zakresie pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz wspierania działań edukacji społecznej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce”.</p> <blockquote> <p><em>- Nasza obecność w sanktuarium w Zabawie, modlitwa, zasadzenie drzewa pamięci czy podpisanie Deklaracji, choć są elementami symbolicznymi, podkreślają wolę i ogromną chęć działań oraz współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, rownież na rzecz ofiar wypadków drogowych i ich rodzin - powiedział minister Andrzej Adamczyk.</em></p> </blockquote> <p>Sygnatariusze Deklaracji, uznając rolę edukacji społecznej w procesie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zadeklarowali:</p> <ul> <li>chęć kontynuacji i zacieśniania współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi a organizacjami pozarządowymi na rzecz poprawy losów ofiar wypadków drogowych w Polsce, w tym wspierania działalności terapeutycznej rodzin;</li> <li>zaangażowanie w organizację ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych;</li> <li>wspieranie profesjonalnej dobroczynnej działalności edukacyjnej w Polsce na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.</li> </ul> <p> </p> <p>Oprócz ministra infrastruktury i budownictwa Deklarację podpisali: sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik, przedstawiciele Policji, Instytutu Transportu Samochodowego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie  oraz organizacje pozarządowe: Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych „Przejście" i Centrum Inicjatyw na rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.</p> <p>Minister Andrzej Adamczyk wziął również udział we Mszy Świętej w intencji ofiar wypadków drogowych i ich rodzin. Spotkał się też z uczestnikami uroczystości, w tym rodzinami ofiar. Posadził także drzewo pamięci.</p> <p>W związku ze Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych Sekretariat KRBRD upublicznił na swojej stronie internetowej bazę danych o podmiotach świadczących nieodpłatnie pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i ich rodzinom (<a href="/pl/baza-danych.html">http://www.krbrd.gov.pl/pl/baza-danych.html</a>).</p> <div>W przyjętym w 2013 roku Narodowym Programie BRD za jeden z priorytetów uznano usprawnienie systemu pomocy ofiarom wypadków drogowych. Ważnym kierunkiem działań było utworzenie bazy danych o podmiotach zajmujących się pomocą ofiarom wypadków. Powstała baza podmiotów i instytucji pozarządowych, które w zakresie swojej statutowej działalności nieodpłatnie świadczą pomoc ofiarom wypadków drogowych. </div> <p>Zakres działalności podmiotów ujętych w bazie jest bardzo szeroki i dopasowany do grupy docelowej. Są tam instytucje niosące pomoc psychologiczną osobom, które muszą poradzić sobie z traumatycznymi przeżyciami np. związanymi z utratą bliskich bądź uczestniczeniem w wypadku, w którym ktoś zginął. To też podmioty świadczące pomoc medyczną, bo niejednokrotnie dojście do pełnej sprawności osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym nie kończy się na udzieleniu bezpośredniej pomocy po wypadku. Często konieczna jest długotrwała rehabilitacja. Będzie można także skorzystać z porad prawnych, związanych m.in. z pomocą w uzyskaniu odszkodowania. </p> <p>Krótki czas poświęcony na poszukiwanie pomocy po wypadku jest równie cenny jak samo udzielenie pomocy ratowniczej. Wiedza, gdzie tej kompleksowej pomocy można szukać i kto może pomóc, zebrana w jednym miejscu, na pewno będzie dużym ułatwieniem. Adresy organizacji niosących pomoc powypadkową zostały posortowane według województw, w łatwy sposób można więc dotrzeć do podmiotów działających najbliżej miejsca zamieszkania. </p> </div> 2016-11-21T08:46:53+01:00 pl http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/minister-andrzej-adamczyk-uczcil-pamiec-ofiar-wypadkow-drogowych.html