Logo Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Przejdź na stronę startową

|  22-05-2017
Wczorajsze
Statystyki
Nietrzeźwi
kierowcy
b.d.
Wypadki
drogowe
b.d.
Zabici w
wypadkach
b.d.
Ranni w
wypadkach
b.d.
| Dzisiaj: 23-05-2017
Kalendarz
wydarzeń BRD:
PnWtŚrCzPtSoN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Konkurs plastyczny pt.: „Zaprojektuj odblask. Jaki odblask chciałbym nosić”

22-10-2015

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego organizatorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Uczestnicy:

 • Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli.
 • Z jednej szkoły/przedszkola można nadsyłać nie więcej niż 3 prace (1 praca konkursowa na klasę/grupę).
 • Praca konkursowa może być wykonana przez dzieci samodzielnie lub przy wsparciu nauczycieli, w kategoriach wiekowych wymienionych poniżej.

 

Kategorie wiekowe:

Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria wiekowa - wiek 3-5 lat;

II kategoria wiekowa - wiek 6-8 lat;

III kategoria wiekowa - wiek 9-12 lat.

Regulamin:

 • Regulamin konkursów lub quizów wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 • Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

 

Zgłoszenie konkursowe:

 • Każda zgłoszona praca powinna zawierać zgłoszenie konkursowe (załącznik
  nr 2 do Regulaminu), w którym powinny znaleźć się następujące informacje:

-        nazwę, adres i nr telefonu szkoły/przedszkola;

-        nr/nazwę klasy/grupy, która pracę przygotowała;

-        kategorie wiekową uczestników;

-        imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana
(nr telefonu).

 • Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą akceptowane.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Prace konkursowe:

 • Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy
  na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. Biorąc udział
  w konkursie uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w Regulaminie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe
  w wyniku transportu pocztowego, stąd zaleca się troskliwe ich opakowanie. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika.
 • Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora konkursu, którym
  jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw oraz w ramach publikacji. Nadsyłając pracę na konkurs opiekun zgadza
  się na jej późniejsze upowszechnianie, w tym na zamieszczenie przez organizatora imienia, nazwiska i wieku autora pracy.
 • Technika prac: dowolna.
 • Format (wielkość): max. A1 (4xA3).

 

Terminy:

Prace należy dostarczać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa ruchu Drogowego, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa w terminie do 20 listopada 2015 r. do godziny 12.00. (liczy się data wpływu).

Ocena prac:

Komisja Konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę kryteria określone
w § 3 ust. 3 Regulaminu.

Ogłoszenie wyników:

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do czterech tygodni od dnia terminu nadsyłania prac konkursowych. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.krbrd.gov.pl.

Nagrody:

 • Łącznie zostaną wyłonione i nagrodzone trzy klasy/grupy, po 1 w każdej kategorii wiekowej.
 • Nagrody w konkursie określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry